Porady dla osób transpłciowych, w tym niebinarnych i interseksualnychEnglish | polski | Português

TransChat to grupa wsparcia osób trans

Prowadzimy pokoje czatowe w sieci IRC libera, do których każdy może dołączyć:

TransChat to grupa wsparcia osób trans. Świadczymy infomacje oraz tworzymy bezpieczne miejsca spotkań w internecie (safe spaces).

Naszym głównym zadaniem jest położenie kresu praktyce gatekeepingu (uniemożliwianiu lub odkładaniu w czasie przez lekarzy leczenia, np. pod pretekstem prowadzenia „diagnozy”) i doprowadzenie do równości osób trans we wszystkich społecznościach. Wierzymy w postęp poprzez edukację, efektywne kampanie polityczne i szerzenie świadomości o naszym istnieniu. Wierzymy w wolność; TransChat jest przeciwko gatekeepingowi, lecz za leczeniem za świadomą zgodą lub na własną rękę.

Markdown file for this page: https://trans.chat/index.pl.md

Site map

This HTML page was generated by the untitled static site generator.